Hạt giống cải ngồng đỏ

  25.000 

  Thông tin hạt giống:

  + Xuất xứ: Đức; Tỷ lệ nảy mầm: >80%; Độ thuần: 99%; Màu sắc: Thân màu đỏ

  + Thời gian gieo trồng: quang năm; Nơi trồng: Ngoài vườn, trong nhà

  + Nhiệt độ gieo: 15 – 25 độ C; Nhiệt độ sinh trưởng: 15 – 30 độ C

  + Thời gian nảy mầm: 7 – 14 ngày; Thời gian thu hoạch: 45 – 55 ngày

  + Chiều cao cây: 35 – 45 cm; Số lượng hạt: 5gr/ gói; Hạn hạt giống sử dụng: 2 năm