Hạt giống rau cải ngọt

  25.000 

  Thông tin về hạt giống:

  + Xuất xứ: Việt Nam

  + Tỷ lệ nảy mầm: 95%

  + Màu sắc: xanh

  + Thời gian gieo trồng: Vụ Đông Xuân: Gieo từ tháng 8 đến tháng 11.Vụ Hè Thu: Gieo từ tháng 2 đến tháng 6.

  + Thời gian nảy mầm: 3-5 ngày, Thời gian thu hoạch : 30-45 ngày, Chiều cao cây: 20-40cm

  + Số lượng hạt: 20gr/ gói

  + Hạn hạt giống sử dụng: 2 năm