Hạt giống tỏi tây

  25.000 

  Thông tin hạt giống:

  + Xuất xứ: Việt Nam; Tỷ lệ nảy mầm: >80%; Độ thuần: 99%; Màu sắc: Thân màu xanh

  + Thời gian gieo trồng: quang năm; Nơi trồng: Ngoài vườn, trong nhà

  + Nhiệt độ gieo: 15 – 25 độ C; Nhiệt độ sinh trưởng: 15 – 30 độ C

  + Thời gian nảy mầm: 10 – 15 ngày; Thời gian thu hoạch: 90 – 100 ngày

  + Chiều cao cây: 40 – 50 cm; Số lượng hạt: 1gr/ gói; Hạn hạt giống sử dụng: 2 năm