Hạt giống bí ngồi xanh f1

  25.000 

  Thông tin hạt giống:

  + Xuất xứ: Đức; Tỷ lệ nảy mầm: >80%;  Độ thuần: 99%; Màu sắc: Quả màu xanh

  + Thời gian gieo trồng: quang năm;  Nơi trồng: Ngoài vườn, trong nhà

  + Nhiệt độ gieo: 20 – 35 độ C; Nhiệt độ sinh trưởng: 18 – 35 độ C

  + Thời gian nảy mầm: 7 – 10 ngày; Thời gian thu hoạch: 60 – 70 ngày

  + Chiều cao cây: 60 – 65 cm; Số lượng hạt: 10 hạt/ gói;  Hạn hạt giống sử dụng: 2 năm