Hạt giống cây chùm ngây

  Thông tin hạt giống:

  + Xuất xứ: Việt Nam, Tỷ lệ nảy mầm: >80%, Độ thuần: 99%, Màu sắc: Xanh

  + Thời gian gieo trồng: Quanh Năm, Nơi trồng: Ngoài vườn, trong chậu

  + Nhiệt độ gieo: 15-30 độ C, Nhiệt độ sinh trưởng: 18-35 độ C

  + Thời gian nảy mầm: 4-8 ngày, Thời gian thu hoạch: Sau 3 tháng

  + Số lượng hạt: 10 hạt/ gói, Hạn hạt giống sử dụng: 2 năm