Hạt giống cây hương thảo

  25.000 

  Thông tin hạt giống:

  + Xuất xứ: Đức; Tỷ lệ nảy mầm: >80%; Độ thuần: 99%; Màu sắc: thân màu xanh

  + Thời gian gieo trồng: quang năm; Nơi trồng: Trong chậu

  + Nhiệt độ gieo: 18 – 25 độ C; Nhiệt độ sinh trưởng: 15 – 35 độ C

  + Thời gian nảy mầm: 20 – 30 ngày; Thời gian ra hoa: 1 năm

  + Chiều cao cây: trung bình 45 – 60 cm; Số lượng hạt: 20 hạt/ gói; Hạn hạt giống sử dụng: 2 năm