Hạt giống hoa tử la lan

  Thông tin hạt giống:

  + Xuất xứ: Đức; Tỷ lệ nảy mầm: >80%; Độ thuần: 99%; Màu sắc: nhiều màu

  + Thời gian gieo trồng: mùa xuân; Nơi trồng: Ngoài vườn, trong chậu

  + Nhiệt độ gieo: 15 – 35 độ C; Nhiệt độ sinh trưởng: 15 – 35 độ C

  + Thời gian nảy mầm: 10 – 14 ngày; Thời gian ra hoa: 4 – 5 tháng

  + Chiều cao cây: 20 – 35cm; Số lượng hạt: 5 hạt/ gói; Hạn hạt giống sử dụng: 2 năm