Hạt giống thạch lam – đá sống

    Thông tin hạt giống:

    + Xuất xứ: Đức, Tỷ lệ nảy mầm: >80%, khó nảy mầm, Độ thuần: 99%, Màu sắc: Nhiều màu

    + Thời gian gieo trồng: Quanh Năm, Nơi trồng: trong chậu

    + Nhiệt độ gieo: 15-30 độ C, Nhiệt độ sinh trưởng: 18-35 độ C

    + Thời gian nảy mầm: 20 – 30 ngày, Thời gian ra hoa: 2 – 3 năm