Hạt giống thu hải đường kép mix

  25.000 

  Thông tin hạt giống:

  + Xuất xứ: Đức; Tỷ lệ nảy mầm: >80%; Độ thuần: 99%; Màu sắc: Nhiều màu

  + Thời gian gieo trồng: quang năm; Nơi trồng: Ngoài vườn, trong nhà

  + Nhiệt độ gieo: 10 – 30 độ C; Nhiệt độ sinh trưởng: 10 – 35 độ C

  + Thời gian nảy mầm: 7 – 15 ngày; Thời gian ra hoa: 70 – 80 ngày

  + Chiều cao cây: 20 – 30 cm; Số lượng hạt: 5 hạt/ gói; Hạn hạt giống sử dụng: 2 năm