Hạt giống bí hạt đậu

  25.000 

  Thông tin hạt giống:

  + Xuất xứ: Việt Nam; Tỷ lệ nảy mầm: >80%; Độ thuần: 99%; Màu sắc: Quả màu vàng cam

  + Thời gian gieo trồng: quang năm; Nơi trồng: Ngoài vườn, trong nhà

  + Nhiệt độ gieo: 20 – 30 độ C; Nhiệt độ sinh trưởng: 18 – 35 độ C

  + Thời gian nảy mầm: 5 – 7 ngày; Thời gian thu hoạch: 70 – 80 ngày

  + Chiều cao cây: thân leo; Số lượng hạt: 10 hạt/ gói; Hạn hạt giống sử dụng: 2 năm