Hạt giống bắp cải tí hon

  25.000 

  Thông tin hạt giống:

  + Xuất xứ: Đức; Tỷ lệ nảy mầm: >80%; Độ thuần: 99%; Màu sắc: xanh

  + Thời gian gieo trồng: Quanh Năm; Nơi trồng: Ngoài vườn, trong chậu

  + Nhiệt độ gieo: 10 – 25 độ C; Nhiệt độ sinh trưởng: 15-30 độ C

  + Thời gian nảy mầm: 8 – 13 ngày; Thời gian thu hoạch: khoảng 120 – 150 ngày

  + Chiều cao cây: 100 – 120 cm; Số lượng hạt: 20 hạt/ gói; Hạn hạt giống sử dụng: 2 năm